Visi, Misi dan Objektif
VISI
Menjadi Institusi Kewangan Mikro Yang Mapan dan Prioriti dalam meningkatkan tahap sosio ekonomi golongan berpendapatan rendah di Negeri Sabah.
MISI

Mewujudkan peluang perniagaan dan melahirkan usahawan berjaya menerusi perkhidmatan Kredit Mikro yang inovatif dan progresif.

OBJEKTIF
  • Menyediakan Perkhidmatan Kredit Mikro yang mudah diakses oleh kumpulan sasar berpendapatan rendah.
  • Meningkatkan pendapatan isirumah melepasi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).
  • Menggalakkan penyertaan dan penglibatan kumpulan sasar dalam bidang keusahawanan.
  • Membina kapasiti dan kemahiran sosial Ahli.