Tabung Kecemasan

Tabung Kecemasan berfungsi untuk melindungi peminjam dan pinjaman sekiranya ditimpa musibah seperti kematian, kemalangan, sakit, kegiatan atau/dan rumah musnah akibat kebakaran. Setiap peminjam akan menyumbang sejumlah kecil daripada jumlah pinjamannya   kepada   Tabung   Kecemasan.    Terdapat   5   Skim   Perlindungan   yang disediakan:-

i)    Skim Perlindungan terhadap kematian.
      ♦  Benifisiari : Peminjam dan Suami peminjam.
      ♦  Skop: Kematian peminjam/ suami.

ii)    Perlindungan terhadap kehilangan keupayaan fizikal secara kekal.
       ♦  Benifisiari: Peminjam dengan Suami peminjam.
       ♦  Skop: Kehilangan upaya secara kekal

iii)    Perlindungan terhadap Kebakaran
       ♦  Benifisiari: Peminjam
       ♦  Skop: Kegiatan/premis dan rumah peminjam
 
iv)    Khairat Kematian (Bantuan belanja Pengkebumian)
       ♦  Benifisiari: Peminjam, suami dan anak
       ♦  Skop: Kematian

v)    Bantuan/Elaun masuk Wad Hospital
       ♦  Benifisiari: Peminjam dan suami
       ♦  Skop: Sakit