Skim Pinjaman Usahawan Kecil dan Sederhana


PENGENALAN

Skim Pinjaman Usahawan Kecil dan Sederhana (SPKS) adalah perkhidmatan pinjaman penjanaan pendapatan di bawah Program Kredit Mikro YUM, yang ditawarkan kepada Ahli Yayasan Usaha Maju yang berkelayakan untuk meningkatkan lagi tahap keusahawanan mereka menerusi penggunaan modal yang lebih besar.

KUMPULAN SASAR

Kumpulan sasar program ini adalah usahawan wanita dari kalangan Ahli YUM yang telah mencapai prestasi pinjaman yang cemerlang dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

SYARAT DAN KELAYAKAN MEMINJAM

  • Ahli YUM yang masih aktif
  • Mempunyai pusat yang aktif dan lengkap (5 hingga 35 orang)
  • Memiliki perniagaan yang mempunyai nilai jualan tahunan berjumlah RM300,000.00 dan ke atas.

JUMLAH PINJAMAN

Jumlah pinjaman yang ditawarkan adalah RM101,000.00 sehingga RM250,000.00

MOD DAN TEMPOH BAYARAN BALIK PINJAMAN

Mod bayaran balik adalah secara mingguan bermula selepas empat minggu penyerahan pinjaman. Tempoh bayaran balik adalah 50, 100, 150, 200 atau 250 minggu.