Seksyen dan Unit

TIMBALAN PENGARAH URUSAN

Airon Kagut @ Anthony Peter Kagut

TIMBALAN PENGARAH URUSAN
(PEMBANGUNAN)

KETUA-KETUA SEKSYEN

PENOLONG PENGARAH URUSAN
(TEKNOLOGI MAKLUMAT)

SEKSYEN SISTEM DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

EN. ARIMI SIDEK

PENOLONG PENGARAH URUSAN
(PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN)

SEKSYEN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

CONSTANTINE MICHAEL

PENOLONG PENGARAH URUSAN
(PINJAMAN)

SEKSYEN PINJAMAN

Md syazwan afendy bin tajudin

PENOLONG PENGARAH URUSAN
(KEWANGAN DAN AKAUN)

SEKSYEN KEWANGAN DAN AKAUN

KETUA-KETUA UNIT

PENGURUS-PENGURUS KAWASAN