Seksyen dan Unit

KETUA-KETUA SEKSYEN

EN. ARIMI SIDEK

PENOLONG PENGARAH URUSAN
(PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN)

SEKSYEN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

PENOLONG PENGARAH URUSAN
(TEKNOLOGI MAKLUMAT)

SEKSYEN SISTEM DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Airon Kagut @ Anthony Peter Kagut

PENOLONG PENGARAH URUSAN
(PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA)

SEKSYEN PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA

CONSTANTINE MICHAEL

PENOLONG PENGARAH URUSAN
(PINJAMAN)

SEKSYEN PINJAMAN

PENOLONG PENGARAH URUSAN
(KEWANGAN DAN AKAUN)

SEKSYEN KEWANGAN DAN AKAUN

KETUA-KETUA UNIT

PENGURUS-PENGURUS KAWASAN