Seksyen dan Unit

KETUA-KETUA SEKSYEN

SEKSYEN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

CONSTANTINE MICHAEL


PENOLONG PENGARAH URUSAN
(PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN)

SEKSYEN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

SEKSYEN SISTEM DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

     PENOLONG PENGARAH URUSAN
(TEKNOLOGI MAKLUMAT)

SEKSYEN SISTEM DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

SEKSYEN PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA

Airon Kagut @ Anthony Peter Kagut

PENOLONG PENGARAH URUSAN
(PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA)

SEKSYEN PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA

SEKSYEN PINJAMAN

           PENOLONG PENGARAH URUSAN
(PINJAMAN)

SEKSYEN PINJAMAN

SEKSYEN KEWANGAN DAN AKAUN

           PENOLONG PENGARAH URUSAN
(KEWANGAN DAN AKAUN)

SEKSYEN KEWANGAN DAN AKAUN

KETUA-KETUA UNIT

PENGURUS-PENGURUS KAWASAN