Kelayakan Meminjam

Syarat am

  1. Warganegara Malaysia dan memiliki Kad Pengenalan.
  2. Berumur 18 tahun hingga 59 tahun.
  3. Mempunyai pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak melebihi RM4,000.00.
  4. Mendapat persetujuan suami/penjaga (kecuali ibu tunggal). 

Peraturan Pinjaman

  1. Menganggotai Pusat (Pusat adalah unit pentadbiran diperingkat Ahli/Peminjam).
  2. Menghadiri setiap Mesyuarat Pusat (MP)yang diadakan pada setiap minggu.
  3. Membayar Caj Pengurusan (CP) yang ditetapkan.
  4. Menyumbang ke dalam Tabung Kecemasan mengikut kadar yang ditetapkan.
  5. Mematuhi Peraturan YUM yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.